• TURKISH
  • ENGLISH
  • GERMAN
  • RUSSIAN
  • Arabic

1) DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI
Teknik, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknolojileri uygulayarak doğal kaynaklarımızı korumak, hem hammadde kullanımını uygun değerlerde tutmak hem de oluşan atıkların uygun geri kazanımlarının sağlanmasına yardımcı olmak birincil sorumluluğumuzdur.

2) YASALARA UYUM
Türk çevre mevzuatına ve TSE ISO 14001:2015 standartlarına uymayı taahhüt etmekte ve sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde Dünya  çapında geçerli olan normları sağlamayı hedeflemekteyiz. Geliştirme, planlama ve yatırım aşamalarında ürünlerin ve proseslerin çevre dostu olmasına dikkat etmekteyiz.

3) ÇEVRESEL YÜKÜN AZALTILMASI
Havaya, suya ve toprağa verdiğimiz çevre etkilerini kontrol altında tutmak ve bu etkileri azaltmak öncelikli amacımızdır. Bu amaca bağlı olarak sürekli iyileştirme çalışmaları yapmaktayız.

4) ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıkları öncelikli olarak kaynağında azaltılmak ve ayrıştırmak, mümkün olmadığı durumlarda geri dönüşüme kazandırmak ve en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamaktayız.

5) ÇALIŞANLARIN KATILIMI
Üst yönetim başta olmak üzere tüm KÖSEDAĞ çalışanları olarak çevre korumanın hepimizin sorumluluğu olduğu bilinciyle bu konudaki çalışmalara yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde etkin olarak katılmak gerektiği inancındayız. Bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitimlerle kendimizi çevre koruma konusunda sürekli geliştirmekteyiz.

KÖSEDAĞ  Bütün faaliyetlerinin çevresel etkisini minimuma indirecektir. Şirket yönetimi çevreye zarar vermemek konusunda sürekli olarak dikkatli olacak ve doğal kaynakları korumanın yollarını arayacaktır.GENEL  MÜDÜR
Elif Kösedağ


ÇVR.PO.01
Yayın Tar: 15.03.2018
Rev.Tarihi:07.09.2018
Rev.No:01